Årsmøte


Styret innkaller herved til årsmøte i Nordbygda Fotball.

Årsmøte avholdes torsdag 20. mai kl 19.00 i klubbhuset.

På grunn av Korona-situasjonen har NIF gitt klubbene dispensasjon fra vedtatt lovnorm som sier at årsmøte skal være gjennomført innen utgangen av mars. Utsatt frist er 15. juni.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøte, må sendes til styret senest 6. mai til post@nordbygda-fotball.no

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordbygda Fotball i minst én måned, være fylt 15 år og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøte, kan Thomas Finneid (styreleder) kontaktes på post@nordbygda-fotball.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret, Nordbygda Fotball