Årsmøte


Styret innkaller herved til årsmøte i Nordbygda Fotball.

Årsmøte avholdes torsdag 10. mars KL 18.00 i klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøte, må sendes til styret senest 24. februar til post@nordbygda-fotball.no

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordbygda Fotball i minst én måned, være fylt 15 år og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøte, kan Thomas Finneid (styreleder) kontaktes på mail.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret, Nordbygda Fotball