Om Nordbygda fotball

  • Informasjon

Styret

Konstituert styreleder: Thomas Finneid

Nestleder: Evy Lillehagen

Konstituert sportsligleder: Elin Mellum

Kasserer: Rita Røsberg

Marked- og sponsoransvarlig: Silje Ø. Nyland

Sekretær: Elin Mellum