Om Nordbygda fotball

  • Informasjon

Styret

Verv Navn Telefon Epost
Styreleder: Evy Lillehagen +47 980 36 771 evylille@online.no
Nest leder: Elin Mellum +47 975 07 557 elin.mellum@gmail.com
Styremedlem: Kai Martin Kristiansen +47
Styremedlem: Per Arne Ytrøy +47
Styremedlem: Silje Ø. Nyland +47 916 863 44 nyland@hotmail.com

Øvrige funksjoner

Verv Navn Telefon Epost
Sportsligleder: Elin Mellum +47 975 07 557 elin.mellum@gmail.com
Innkjøpsansvarlig: Evy Lillehagen +47 980 36 771 evylille@online.no
Media og sponsoransvarlig: Silje Ø. Nyland +47 916 863 44 nyland@hotmail.com