Kontaktinformasjon

  • Kontakt oss

Besøksadresse: Jønsrudvegen 9, 2340 Løten
Bankkonto: 1865 20 16436
Telefon: 97507557
E-post: post@nordbygda-fotball.no
Hjemmeside: http://www.nordbygda-fotball.no
Klubbfarger: Rød, Rød
Arena(er): Nordbygda grasbane