Innkalling til årsmøte Nordbygda fotball 2023.
Årsmøtet avholdes onsdag den 29.mars kl 18 i infoteket på Jønsrud skole.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 15.mars til evylille@online.no Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer 2 uker før årsmøtet på klubbens hjemmeside. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordbygda Fotball i minst en måned, fylle minst 15 år i kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordbygda Fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og stemmerett.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan leder Evy Lillehagen kontaktes på tlf 98036771 eller på mail evylille@online.no

Mvh
Styret
Nordbygda Fotball